Committees

Steering Committee:

ChairTadao Nakamura (Keio Univ.)
Chair EmeritusMichael J. Flynn (Stanford Univ.)
MembersHideharu Amano (Keio Univ.)
Makoto Ikeda (Univ. of Tokyo)
Hiroaki Kobayashi (Tohoku Univ.)
Kunio Uchiyama (AIST)

Organizing Committee:

ChairFumio Arakawa (Univ. of Tokyo)
Vice ChairsAllen J. Baum (Esperanto Technologies)
Kyoung-Rok Cho (Chungbuk National Univ.)
Tohru Ishihara (Nagoya Univ.)
Hiroe Iwasaki (Tokyo Univ. of Agriculture and Technology)
Chong-Min Kyung (KAIST)
Rudy Lauwereins (IMEC)
Josep Torrellas (Univ.of Illinois Urbana-Champaign)
SecretariesYuki Kobayashi (NEC)
Hiroki Matsutani (Keio Univ.)
TreasurersYasushi Inoguchi (JAIST)
Daisuke Kobayashi (NTT)
Program ChairsRyusuke Egawa (Tokyo Denki Univ.)
Yasutaka Wada (Meisei Univ.)
Publicity ChairsTeruaki Sakata (TIER IV)
Masato Suzuki (Socionext)
Publication ChairsYoshio Hirose (Fujitsu)
Shunsuke Sasaki (Toshiba Corporation)
Registration ChairsYukinori Sato (Toyohashi Univ. of Technology)
Takanori Ueda (IBM Japan)
Local Arrangement ChairsSatoshi Kametani (Sony Semiconductor Solutions)
Takashi Matsumoto (Univ. of Tokyo)
Shotaro Shintani (DENSO)
Takumi Uezono (Hitachi)

Advisory Committee:

Honorable as authorities, actually consulted by SC Chair.

 

Program Committee:

ChairsRyusuke Egawa (Tokyo Denki Univ.)
Yasutaka Wada (Meisei Univ.)
Vice ChairsRyohei Kobayashi (Univ. of Tsukuba)
Ryuichi Sakamoto (Tokyo Tech.)
Poster ChairKoji Hashimoto (Fukuoka Univ.)
Special Session Chair  Jun Shiomi (Osaka Univ.)
MembersMasaki Gondo (eSOL)
Koji Hashimoto (Fukuoka Univ.)
Teppei Hirotsu (DENSO)
Megumi Ito (IBM Research – Tokyo)
Tetsuya Odajima (Fujitsu)
Takeshi Ohkawa (Kumamoto Univ.)
Hiroki Ohtsuji (Fujitsu Lab.)
Yasunori Osana (Kumamoto Univ.)
MM Hafizur Rahman (King Faisal Univ.)
Yukihiro Sasagawa (Socionext)
Masayuki Sato (Tohoku Univ.)
Yuichiro Shibata (Nagasaki Univ.)
Kotaro Shimamura (Hitachi)
Jubee Tada (Yamagata Univ.)
Shinya Takamaeda-Yamazaki (Univ. of Tokyo)
Hiroyuki Takizawa (Tohoku Univ.)
Tomoaki Tsumura (Nagoya Institute of Tech.)
Toshiyuki Tsutsumi (Meiji Univ.)
Tomohiro Ueno (RIKEN)
Hiroshi Yamada (Tokyo Univ. of Agriculture and Tech.)
Hayato Yamaki (Univ. of Electro-Communications)
Renyuan Zhang (NAIST)