Committee

Steering Committee:

ChairTadao Nakamura (Keio Univ.)
Chair Emeritus:Michael J. Flynn (Stanford Univ.)
Members:Hideharu Amano (Keio Univ.)
Hiroaki Kobayashi (Tohoku Univ.)

Organizing Committee:

ChairKunio Uchiyama (AIST)
Vice ChairsAllen J. Baum (TCMM Chair)
Kyoung-Rok Cho (Chungbuk National Univ.)
Tohru Ishihara (Nagoya Univ.)
Chong–Ming Kyung (KAIST)
Rudy Lauwereins (IMEC)
Josep Torrellas (Univ.of Illinois Urbana-Champaign)
SecretariesYuki Kobayashi (NEC)
Hiroki Matsutani (Keio Univ.)
Yutaka Uematsu (Hitachi)
TreasurersYasushi Inoguchi (JAIST)
Koyo Nitta (NTT)
Program ChairsFumio Arakawa (Nagoya Univ.)
Makoto Ikeda (Univ. of Tokyo)
Publicity ChairsTeruaki Sakata (Hitachi)
Masato Suzuki (Socionext)
Publication ChairsYoshio Hirose (Fujitsu)
Yasuo Unekawa (Toshiba Electronic Devices & Storage)
Registration ChairsTakuya Nakaike (IBM)
Yukinori Sato (Toyohashi Univ. of Technology)
Local Arrangement ChairsAkihiro Hashiguchi (Sony)
Atsutake Kosuge (Hitachi)
Chikafumi Takahashi (DENSO)
Takumi Uezono (Hitachi)

 

Advisory Committee:

Chair EmeritusToshiyasu L. Kunii (Univ. of Tokyo)
 

Program Committee:

ChairsMakoto Ikeda (Univ. of Tokyo)
Fumio Arakawa (Nagoya Univ.)
Vice ChairYasutaka Wada(Meisei Univ.)
Poster ChairKoji Hashimoto (Fukuoka Univ.)
Special Session ChairTakatsugu Ono (Kyushu Univ.)
MembersAbderazek Ben-Abdallah (Univ. of Aizu)
Kyong-Rok Cho (Chungbuk National Univ.)
Ryusuke Egawa (Tohoku Univ.)
Masaki Gondo (eSOL)
Shinya Honda (Nagoya Univ.)
Megumi Ito (IBM)
Shintaro Izumi (Kobe Univ.)
Kazushi Kawamura(Waseda Univ.)
Ryohei Kobayashi(Univ. of Tsukuba)
Yuetsu Kodama(Riken)
Shorin Kyo(Huawei)
Masanori Muroyama(Tohoku Univ)
Mitaro Namiki(Tokyo Univ.of Agriculture and Tech)
Sugako Otani (Renesas Electronics)
Ryuichi Sakamoto (Univ. of Tokyo)
Yukihiro Sasagawa (Socionext)
Shunsuke Sasaki (Toshiba Electronic Devices &Storage)
Yuichiro Shibata (Nagasaki Univ.)
Hajime Shimada (Nagoya Univ.)
Kotaro Shimamura (Hitachi)
Salita Sombatsiri (NEC)
Shinya Takamaeda-Yamazaki (Univ. of Tokyo)
Hiroyuki Takizawa (Tohoku Univ.)
Toshiyuki Tsutsumi (Meiji Univ.)