Committees

Steering Committee:

ChairTadao Nakamura (Keio Univ.)
Chair Emeritus:Michael J. Flynn (Stanford Univ.)
Members:Hideharu Amano (Keio Univ.)
Hiroaki Kobayashi (Tohoku Univ.)

Organizing Committee:

ChairKunio Uchiyama (AIST)
Vice ChairsAllen J. Baum (Esperanto Technologies)
Kyoung-Rok Cho (Chungbuk National Univ.)
Tohru Ishihara (Nagoya Univ.)
Chong–Ming Kyung (KAIST)
Rudy Lauwereins (IMEC)
Josep Torrellas (Univ.of Illinois Urbana-Champaign)
SecretariesYuki Kobayashi (NEC)
Hiroki Matsutani (Keio Univ.)
Yutaka Uematsu (Hitachi)
TreasurersYasushi Inoguchi (JAIST)
Daisuke Kobayashi (NTT)
Koyo Nitta (Univ. of Aizu)
Program ChairsFumio Arakawa (Univ. of Tokyo)
Makoto Ikeda (Univ. of Tokyo)
Publicity ChairsTeruaki Sakata (Hitachi)
Masato Suzuki (Socionext)
Publication ChairsYoshio Hirose (Fujitsu)
Yasuo Unekawa (Toshiba Electronic Devices & Storage)
Registration ChairsTakuya Nakaike (IBM)
Yukinori Sato (Toyohashi Univ. of Technology)
Local Arrangement ChairsAkihiro Hashiguchi (Sony)
Shotaro Shintani (NSITEXE)
Chikafumi Takahashi (NSITEXE)
Takumi Uezono (Hitachi)

 

Advisory Committee:

Chair EmeritusToshiyasu L. Kunii (Univ. of Tokyo)
 

Program Committee:

ChairsMakoto Ikeda (Univ. of Tokyo)
Fumio Arakawa (Univ. of Tokyo)
Vice ChairYasutaka Wada(Meisei Univ.)
Poster ChairKoji Hashimoto (Fukuoka Univ.)
Special Session ChairTakatsugu Ono (Kyushu Univ.)
MembersAbderazek Ben-Abdallah (Univ. of Aizu)
Kyong-Rok Cho (Chungbuk National Univ.)
Ryusuke Egawa (Tokyo Denki Univ.)
Masaki Gondo (eSOL)
Shinya Honda (Nanzan Univ.)
Megumi Ito (IBM)
Shintaro Izumi (Kobe Univ.)
Kazushi Kawamura (Tokyo Institute of Tech.)
Ryohei Kobayashi (Univ. of Tsukuba)
Yuetsu Kodama (Riken)
Masanori Muroyama (Tohoku Institute of Tech.)
Mitaro Namiki (Tokyo Univ. of Agriculture and Tech.)
Sugako Otani (Renesas Electronics)
Ryuichi Sakamoto (Univ. of Tokyo)
Yukihiro Sasagawa (Socionext)
Shunsuke Sasaki (Toshiba Electronic Devices & Storage)
Yuichiro Shibata (Nagasaki Univ.)
Hajime Shimada (Nagoya Univ.)
Kotaro Shimamura (Hitachi)
Salita Sombatsiri (Siam Commercial Bank)
Shinya Takamaeda-Yamazaki (Univ. of Tokyo)
Hiroyuki Takizawa (Tohoku Univ.)
Toshiyuki Tsutsumi (Meiji Univ.)