Committees

Steering Committee:

ChairTadao Nakamura (Keio Univ.)
Chair EmeritusMichael J. Flynn (Stanford Univ.)
MembersHideharu Amano (Keio Univ.)
Hiroaki Kobayashi (Tohoku Univ.)
Kunio Uchiyama (AIST)

Organizing Committee:

ChairMakoto Ikeda (Univ. of Tokyo)
Vice ChairsFumio Arakawa (Univ. of Tokyo)
Allen J. Baum (Esperanto Technologies)
Kyoung-Rok Cho (Chungbuk National Univ.)
Tohru Ishihara (Nagoya Univ.)
Chong-Ming Kyung (KAIST)
Rudy Lauwereins (IMEC)
Josep Torrellas (Univ.of Illinois Urbana-Champaign)
SecretariesYuki Kobayashi (NEC)
Hiroki Matsutani (Keio Univ.)
TreasurersYasushi Inoguchi (JAIST)
Daisuke Kobayashi (NTT)
Program ChairsRyusuke Egawa (Tokyo Denki Univ.)
Yasutaka Wada (Meisei Univ.)
Publicity ChairsTeruaki Sakata (TIER IV)
Masato Suzuki (Socionext)
Publication ChairsYoshio Hirose (Fujitsu)
Yasuo Unekawa (Toshiba Electronic Devices & Storage)
Registration ChairsTakuya Nakaike (IBM)
Yukinori Sato (Toyohashi Univ. of Technology)
Local Arrangement ChairsAkihiro Hashiguchi (Sony Semiconductor Solutions)
Satoshi Kametani (Sony Semiconductor Solutions)
Takashi Matsumoto (Univ. of Tokyo)
Shotaro Shintani (NSITEXE)
Takumi Uezono (Hitachi)

Advisory Committee:

Honorable as authorities, actually consulted by SC Chair.

 

Program Committee:

Chairs Ryusuke Egawa (Tokyo Denki Univ.)
Yasutaka Wada (Meisei Univ.)
Vice Chair Ryohei Kobayashi (Univ. of Tsukuba)
Ryuichi Sakamoto (Tokyo Tech.)
Poster Chair Koji Hashimoto (Fukuoka Univ.)
Special Session Chair Takatsugu Ono (Kyushu Univ.)
Members Masaki Gondo (eSOL)
Koji Hashimoto (Fukuoka Univ.)
Teppei Hirotsu (NSITEXE)
Satoshi Imamura (Fujitsu)
Megumi Ito (IBM)
Yuetsu Kodama (Riken)
Hiroki Ohtsuji (Fujitsu)
MM Hafizur Rahman (King Faisal University)
Yukihiro Sasagawa (Socionext)
Shunsuke Sasaki (Toshiba Corporation)
Yuichiro Shibata (Nagasaki Univ.)
Kotaro Shimamura (Hitachi)
Jubee Tada (Yamagata Univ.)
Hiroyuki Takizawa (Tohoku Univ.)
Tomoaki Tsumura (Nagoya Institute of Tech.)
Toshiyuki Tsutsumi (Meiji Univ.)
Hayato Yamaki (UEC Tokyo)
Renyuan Zhang (NAIST)